Reevaluare active

Tratamente contabile privind reevaluarea stocurilor

Tratamente contabile privind reevaluarea stocurilor

Tinand cont de Art. 21, alin. 4, lit. c din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal „ cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale constatate lipsă din gestiune ori degradate, neimputabile, pentru care nu au fost încheiate contracte de asigurare, precum şi taxa pe valoarea adăugată aferentă, ” stim ca reprezinta cheltuieli nedeductibile […]

Continue Reading

Monografie contabila reevaluare

Monografie contabila reevaluare

Ca si tratament contabil in ceea ce priveste reevaluarea imobilizarilor se pot distinge urmatoarele situatii :   1. Cresterea valorii imobilizarilor in conditiile in care anterior nu a existat o descrestere recunoscuta ca si cheltuiala pentru activele reevaluate: Monografia contabila care se efectueaza in acest caz este : % = 105 211 212 213 214   […]

Continue Reading

Tipuri de imobilizari reevaluate

Tipuri de imobilizari reevaluate

Sunt supuse reevaluării imobilizările corporale existente în patrimoniul persoanelor juridice şi evidenţiate în balanţa contabilă întocmită la data de 31 decembrie 2003, astfel: • imobilizările corporale aflate în patrimoniul, astfel: terenuri; construcţii; echipamente tehnologice (maşini , utilaje şi instalaţii de lucru);aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare; mijloace de transport; animale şi plantaţii; mobilier, aparatură […]

Continue Reading

Evaluari active

Etape evaluare active

Etape evaluare active

1. Documentarea asupra proprietatii de catre evaluatorul imobiliar • identificarea proprietatii imobiliare; • identificarea drepturilor de proprietate asupra obiectivului evaluarii; • stabilirea scopului evaluarii imobiliare si tipul de valoare determinata; • vizitarea fizica a proprietatii de evaluat , efectuarea de fotografii atat la interior cat si la exterior , solicitarea de copii ale documentelor proprietatii […]

Continue Reading

Evaluare patrimoniului in contabilitate

Evaluare patrimoniului in contabilitate

Evaluarea elementelor supuse inventarierii consta in exprimarea lor valorica cu ajutorul etalonului banesc, avandu-se in vedere forma sub care se afla sau stadiul in care se gasesc in momentul inventarierii.Evaluarea reprezinta un procedeu al metodei contabile care consta in cuantificarea si exprimarea valorica in etalon banesc a existentei miscarii si transformarii patrimoniului economic pentru a-l […]

Continue Reading

Evaluarea afacerilor

Evaluarea afacerilor

Evaluarea intreprinderilor ca generatoare de venituri Evaluarea afacerilor este mai complexă decât alte tipuri de evaluări prin: • multitudine de factori legaţi de piaţă • evoluţia economiei • a teoriei investiţiilor • a pieţelor financiare • a reglementărilor pieţei imobiliare • a sistemului de impozitare •  valoarea afacerii include contribuţia terenului, construcţiilor, maşinilor, echipamentelor, goodwill-ului şi a altor active intangibile Scopul […]

Continue Reading

Evaluarea in contabilitate

Dependenta contabilitate – evaluare

Dependenta contabilitate – evaluare

-evaluarea activelor aduse ca aport la capitalul social initial sau a activelor primite ca donaţie, la valoarea de utilitate; -estimarea deprecierii elementelor de activ (sau de pasiv) prin determinarea valorii de utilitate la data inventarului,consecinţa acestei proceduri fiind înregistrarea provizioanelor pentru depreciere; -stabilirea valorii de utilitate pentru activele imobilizate corporale şi financiare, în cazul reevaluărilor […]

Continue Reading

Tipuri active financiare

Tipuri active financiare

Active financiare Activele financiare rezulta din divizarea legala a proprietatii asupra intreprinderii sau proprietatii imobiliare (de exemplu: asocieri, societati comerciale, societati mixte, coproprietatea), dintr-un drept optional de a vinde sau cumpara o proprietate (de exemplu: imobiliara, actiuni sau alte instrumente financiare) la un pret dat si intr-o perioada stabilita sau prin crearea unor instrumente investitionale […]

Continue Reading

Evaluarea costurilor de productie

Evaluarea costurilor de productie

Costul de producţie al unui activ fabricat în întreprindere pentru sine este determinat prin utilizarea aceloraşi principii operaţionale în cazul unui activ achiziţionat. Pentru activele produse de întreprindere valoarea de intrare este egală cu costul de producţie, ce cuprinde : costul materiilor prime şi materialelor consumabile folosite şi celelalte costuri directe atribuibile producţiei. De asemeni el mai […]

Continue Reading

Amortizarea activelor

Amortizarea mijloacelor fixe

Amortizarea mijloacelor fixe

-> Amortizarea mijloacelor fixe -> Tipizarea amortizarii -> Factorii ce influenteaza calculul amortizarii -> Uzura mijloacelor fixe   Amortizarea mijloacelor fixe Activele patrimoniale imobilizate sunt achizitionate de catre o unitate patrimoniala cu scopul de a le utiliza pe parcursul unei perioade îndelungate de timp (mai mare decat un exercitiu financiar) pe toata durata (normata sau […]

Continue Reading

Metode de determinare a amortizarii

Metode de determinare a amortizarii

-> Metode de determinare a amortizarii -> Regimuri de amortizari in Romania -> Amortizarea degresiva   Metode de determinare a amortizarii Amortizarea, potrivit IAS 16 « Imobilizări corporale », este definită ca fiind « alocarea sistematică a valorii amortizabile a unui activ pe întreaga sa durată de viaţă utilă ». Modul de amortizare trebuie să reflecte ritmul în care […]

Continue Reading

Metode de determinare a amortizarii

Metode de determinare a amortizarii

Evaluarea activelor imobilizate amortizabile Contabilitatea este guvernată printre altele de postulatul conform căruia “nimic din ceea ce reflectă <ştiinţa conturilor> nu a scăpat operaţiunii de evaluare, de exprimare în etalon monetar”. În teoria şi practica de contabilitate s-au conturat trei criterii cu privire la evaluarea fluxurilor şi a stocurilor de patrimoniu : • valoarea de utilitate sau […]

Continue Reading

Consultana evaluare

Dreptul de proprietate

Dreptul de proprietate

DREPTUL DE PROPRIETATE -> Definitia si caracteristicile dreptului de proprietate -> Caracterele generale ale dreptului de proprietate -> Dreptul de accesiune -> Dreptul de proprietate publica -> Obiectul dreptului de proprietate publica -> Dreptul de proprietate privata -> Ingradirile de interes privat -> Dobandirea dreptului de proprietate -> Dreptul de uzufruct -> Dreptul de uz, […]

Continue Reading

Proprietate intelectuala

Proprietate intelectuala

Proprietatea intelectuala e o forma de titlu legal care permite posesorului sa controleze utilizarea anumitor intangibile, cum ar fi idei sau expresii.Formele comune de proprietate intelectuala includ :   ->brevet de inventie ->drept de autor ->marcile inregistrate ->secretul industrial .   Dreptul de autor protejeaza forma unei lucrari expresive originale (literare, artistice sau tehnice). Brevetul de […]

Continue Reading

Consultanta fiscala si audit

Consultanta fiscala si audit

De ce este nevoie de consultanta fiscala ? • pentru ca un contribuabil neinformat plateste mai mult decat unul care isi insuseste cadrul legal. • uneori, amenda pentru nedepunerea unei declaratii fiscale este mai mare decat impozitul de plata. • legea fiscala este adesea neexplicita sau incoerenta. • impozitele chiar trebuie corect platite si nimeni […]

Continue Reading