Amortizarea mijloacelor fixe

| 27 octombrie 2014

-> Amortizarea mijloacelor fixe
-> Tipizarea amortizarii
-> Factorii ce influenteaza calculul amortizarii
-> Uzura mijloacelor fixe

 

Amortizarea mijloacelor fixe
Activele patrimoniale imobilizate sunt achizitionate de catre o unitate patrimoniala cu scopul de a le utiliza pe parcursul unei perioade îndelungate de timp (mai mare decat un exercitiu financiar) pe toata durata (normata sau normala) de utilizare a acestora. Coreland acest context cu principiul independentei exercitiilor financiare, este normal ca fiecare exercitiu financiar sa suporte, sa includa în rezultatele sale, o cheltuiala echivalenta cu avantajele obtinute ca urmare a utilizarii activelor sale imobilizate. Aceasta este interpretarea, respectiv conceptia economica a amortizarii activelor patrimoniale imobilizate, potrivit careia “este vorba de a include în cheltuielile fiecarui exercitiu suma totala a deprecierilor suferite de imobilizari” 29 , astfel încat pe durata normala sau normata de utilizare a acestora, valoarea lor bruta contabila sa se recupereze integral.
Aceasta conceptie economica despre amortizare este indisolubil legata (teoretic si practic) de interpretarea financiara despre amortizare potrivit careia “amortizarea este o metoda de reînnoire a capitalului investit, în acest caz, ea este o prelevare asupra beneficiilor si, ca atare, constituie o resursa la dispozitia întreprinderii. Acumularea anuitatilor privind amortizarile ar trebui sa permita înlocuirea investitiei care nu mai poate sau nu mai trebuie (din motive de randament) sa fie utilizata. Amortizarea devine, astfel, un element al autofinantarii”. Amortizarea este echivalentul valoric al deprecierii ireversibile a unei imobilizari, ca urmare a utilizarii, a actiunii factorilor naturali, a progresului tehnic sau a altor cauze 30 .
Amortismentelor li se atribuie un triplu rol : în plan juridic-contabil, în plan economic si în plan financiar.
Din punct de vedere contabil , cu ajutorul amortismentelor se constata deprecierea datorata uzurii, timpului si schimbarilor tehnice pe care le sufera cea mai mare parte a imobilizarilor 31 .Planul contabil francez defineste amortizarea pentru depreciere ca “o constatare contabila a micsorarii valorii unui element de activ, ce rezulta din utilizare, din trecerea timpului, din schimbarea de tehnica sau din orice alta cauza “.

Din punct de vedere economic , amortizarea reprezinta o cheltuiala a exercitiului economico-financiar, ce corespunde consumatiei unei parti din valoarea imobilizarilor. Amortizarea este considerata ca fiind procesul de transfer sau de repartizare a imobilizarilor asupra cheltuielilor exercitiului pe perioada economica de utilizare a activelor amortizabile. Amortizarea permite integrarea în costurile de productie ale întreprinderii a cheltuielilor care reprezinta investitiile necesare.
Sub aspect financiar amortizarea este considerata în anumite conditii existenta unui rezultat financiar pozitiv ca o componenta a capacitatii de autofinantare ce permite finantarea reînnoirii imobilizarilor. Acumularea anuitatilor privind amortizarile ar trebui sa permita înlocuirea investitiei care nu mai poate sau nu mai trebuie (din motive de randament) sa fie utilizata.Aceasta abordare se gaseste la baza politicii de întreprindere conform careia «se investeste pentru a se amortiza si reinvesti».

O alta problema legata de amortizare este cea referitoare la bunurile amortizabile. Ele sunt elemente ale activului imobilizat care se depreciaza de maniera ireversibila si care dupa o perioada nu vor mai îndeplini functiile lor.
Sunt excluse din campul amortizarii bunurile a caror utilizare este nelimitata în timp, precum terenurile sau investitiile financiare ; eventuala depreciere a acestora este constatata prin intermediul provizioanelor.

VNC = Valoarea neta contabila;
Vi = Valoarea contabila de intrare;
A = Amortizarea calculata pana la data respectiva.

Category: Amortizarea activelor

Comments are closed.