RSSEvaluarea in contabilitate

Dependenta contabilitate – evaluare

Dependenta contabilitate – evaluare

| 27 octombrie 2014 | 0 Comments

-evaluarea activelor aduse ca aport la capitalul social initial sau a activelor primite ca donaţie, la valoarea de utilitate; -estimarea deprecierii elementelor de activ (sau de pasiv) prin determinarea valorii de utilitate la data inventarului,consecinţa acestei proceduri fiind înregistrarea provizioanelor pentru depreciere; -stabilirea valorii de utilitate pentru activele imobilizate corporale şi financiare, în cazul reevaluărilor […]

Continue Reading

Tipuri active financiare

Tipuri active financiare

| 27 octombrie 2014 | 0 Comments

Active financiare Activele financiare rezulta din divizarea legala a proprietatii asupra intreprinderii sau proprietatii imobiliare (de exemplu: asocieri, societati comerciale, societati mixte, coproprietatea), dintr-un drept optional de a vinde sau cumpara o proprietate (de exemplu: imobiliara, actiuni sau alte instrumente financiare) la un pret dat si intr-o perioada stabilita sau prin crearea unor instrumente investitionale […]

Continue Reading

Evaluarea costurilor de productie

Evaluarea costurilor de productie

| 27 octombrie 2014 | 0 Comments

Costul de producţie al unui activ fabricat în întreprindere pentru sine este determinat prin utilizarea aceloraşi principii operaţionale în cazul unui activ achiziţionat. Pentru activele produse de întreprindere valoarea de intrare este egală cu costul de producţie, ce cuprinde : costul materiilor prime şi materialelor consumabile folosite şi celelalte costuri directe atribuibile producţiei. De asemeni el mai […]

Continue Reading

Evaluarea activelor la iesire

Evaluarea activelor la iesire

| 27 octombrie 2014 | 0 Comments

Evaluarea la iesirea activelor imobilizate amortizabile din patrimoniul societatii Ieşirea din patrimoniu a unui activ poate fi datorată mai multor cauze: • scoaterea din folosinţă la expirarea duratei de utilizare sau înainte de acest termen; • constatarea unui minus în gestiune la inventariere; • scoaterea din funcţiune ca urmare a unor situaţii de forţă majoră (distrugeri generate de […]

Continue Reading