RSSReevaluare active

Tratamente contabile privind reevaluarea stocurilor

Tratamente contabile privind reevaluarea stocurilor

| 27 octombrie 2014 | 0 Comments

Tinand cont de Art. 21, alin. 4, lit. c din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal „ cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale constatate lipsă din gestiune ori degradate, neimputabile, pentru care nu au fost încheiate contracte de asigurare, precum şi taxa pe valoarea adăugată aferentă, ” stim ca reprezinta cheltuieli nedeductibile […]

Continue Reading

Monografie contabila reevaluare

Monografie contabila reevaluare

| 27 octombrie 2014 | 0 Comments

Ca si tratament contabil in ceea ce priveste reevaluarea imobilizarilor se pot distinge urmatoarele situatii :   1. Cresterea valorii imobilizarilor in conditiile in care anterior nu a existat o descrestere recunoscuta ca si cheltuiala pentru activele reevaluate: Monografia contabila care se efectueaza in acest caz este : % = 105 211 212 213 214   […]

Continue Reading

Tipuri de imobilizari reevaluate

Tipuri de imobilizari reevaluate

| 27 octombrie 2014 | 0 Comments

Sunt supuse reevaluării imobilizările corporale existente în patrimoniul persoanelor juridice şi evidenţiate în balanţa contabilă întocmită la data de 31 decembrie 2003, astfel: • imobilizările corporale aflate în patrimoniul, astfel: terenuri; construcţii; echipamente tehnologice (maşini , utilaje şi instalaţii de lucru);aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare; mijloace de transport; animale şi plantaţii; mobilier, aparatură […]

Continue Reading

Reevaluarea imobilizarilor corporale

Reevaluarea imobilizarilor corporale

| 27 octombrie 2014 | 0 Comments

Ordinul 1752/2005 modificat si completat cu Ordinul 2374/2007 legifereaza si permite operatiunea de reevaluare a elementelor patrimoniale. De asemenea Standardele Internationale de Contabilitate : IAS 12 Active recunoscute la valoarea justa, IAS 16 Active corporale, IAS 39 Instrumente financiare fac referire la reevaluarea activelor acordandu-le o mare importanta. Tinand cont de actele legislative in vigoare, societatile […]

Continue Reading