Despre Evaluare-Active.RO

| 31 decembrie 2017

Entitatile cu capital privat si de stat si/sau institutiile publice detin un patrimoniu alcatuit in general din active si pasive.Administrarea, gestionarea, inventarierea, evaluarea, utilizarea si casarea/ scoaterea din functiune a activelor din patrimoniu, se concretizeaza prin activitati de organizare economica si conexe managementului. Toate activitatile mentionate sunt interdependente si reprezinta o importanta componenta a managementului in cadrul unei entitati economice indiferent de modul de organizare si conducere.

evaluare-active_site.ro

Misiunea de evaluare active realizata de entitate pentru determinarea situatiei patrimoniale la o anumita data sau cea realizata de catre evaluatori autorizati, membrii ANEVAR, in scopul determinarii valorii de piata a activelor pentru raportare este rezultatul tuturor activiatilor din sfera organizarii econimice a patrimoniului si poate fi afectata cantitativ si calitativ de aceasta.

evaluari ANEVAR

Tags:

Category: Despre evaluare

Comments are closed.