Evaluarea activelor financiare

| 27 octombrie 2014

Activele financiare pot fi de mai multe tipuri dar cele mai des intalnite sunt de forma:

Evaluarea creantelor :

a. Creantele si datoriile exprimate in lei se evalueaza, de regula, la valoarea lor probabila de incasare sau de plata, constituindu-se, dupa caz, provizioane pentru deprecierea creantelor, pentru cresterea datoriilor, precum si pentru sumele aflate in litigiu.

b. Creantele si datoriile exprimate in devize se evalueaza la cursul de referinta al Bancii Nationale a Romaniei din ziua de 31 decembrie, iar diferentele stabilite fata de acest curs se reflecta in contabilitate cu ajutorul conturilor de cheltuieli sau venituri din diferente de curs valutar.

Evaluarea disponibilitatilor :

a. Disponibilitatile in devize, inclusiv cele reprezentand capital social, se evalueaza, de asemenea, la cursul de schimb comunicat de B.N.R. pentru data de 31 decembrie, iar diferentele ce se stabilesc influenteaza, de asemenea, cheltuielile sau veniturile privindprivind cursul valutar. Diferenta intre cele doua elemente amintite( cheltuielile si veniturile) se distribuie in creditul contului 1068 ”Alte rezerve”, analitic distinct, in negru sau in rosu, dupa cum veniturile sunt mari si respectiv mai mici, prin corespondenta cu debitul contului 129 ”Repartizarea profitului”, ceea ce determina corectarea influentei operatiei in cauza asupra rezultatului final al exercitiului, operatiune ce se finalizeaza prin debitarea acestui ultim cont, inversarea sensului sumei in cauza, deci in rosu si respectiv negru, prin creditul contului 121 ”Profit si pierdere”.

b. Depozitele bancare in valuta, precum si acreditivele in valuta existente la sfarsitul anului sunt asimilate disponibilitatilor si, in mod firesc, se evalueaza in mod identic, iar diferentele ce se stabilesc influenteaza, dupa caz, cheltuielile sau veniturile financiare privind modificarea cursului valutar.

Evaluarea titlurilor de valoare  :

Titlurile de valoare se evalueaza cu respectarea principiului prudentei, utilizandu-se valoarea de cotare din ziua de 31 decembrie sau probabila de vanzare, dupa cum sunt cotate si respectiv necotate la bursa.

In listele de inventariere se inscrie valoarea contabila, atunci cand valoarea de vanzare este mai mare comparativ cu aceasta, sau valoarea de inventar (de vanzare), in cazul constatarii unor deprecieri (rezultate financiare necorespunzatoare la unitatile la care sunt detinute titlurile), situatie cand se constituie provizioane.

Tags:

Category: Evaluari active

Comments are closed.