Evaluarea afacerilor

| 27 octombrie 2014

Evaluarea intreprinderilor ca generatoare de venituri

Evaluarea afacerilor este mai complexă decât alte tipuri de evaluări prin:

• multitudine de factori legaţi de piaţă
• evoluţia economiei
• a teoriei investiţiilor
• a pieţelor financiare
• a reglementărilor pieţei imobiliare
• a sistemului de impozitare

•  valoarea afacerii include contribuţia terenului, construcţiilor, maşinilor, echipamentelor, goodwill-ului şi a altor active intangibile

Scopul evaluării

 

• tranzacţiile comerciale
• cotările la bursă
• operaţiile cu scop patrimonial (fuziuni, restructurări, divizări, lichidări)
• modificările de volum şi/sau de structură ale capitalului social
• dorinţa de a cunoaşte propria valoare în raport cu cea a întreprinderilor concurente

După obiectivele utilizatorilor săi:

 

• estimarea valorii strategiilor alternative de afaceri şi a programelor din cadrul strategiilor (iniţierea unor noi produse, intrări pe noi pieţe)
• evaluarea tranzacţiilor majore: fuziuni, achiziţii, vânzări, recapitalizări, emisiune de acţiuni
• comunicarea cu partenerii, mai ales cu acţionarii, despre valoarea afacerii (planuri, strategii)
• aplicarea managementului bazat pe valoare, pentru redirecţionarea performanţelor diferitelor activităţi ale întreprinderii (când, cum şi cât să se extindă afacerile care aduc valoare, care dintre măsurile operative are cele mai mari şanse să crească valoarea)

Destinatarii evaluării

 

• managerii – aprecierea strategiilor alternative: câtă valoare pot crea prin restructurare sau prin alte tranzacţii majore
• practicienii financiari (directori financiari, consultanţi în achiziţii, alţi profesionişti care operează pe piaţa financiară) – cum să stabilească, să creeze şi să comunice valoarea
• investitorii, deţinătorii de portofolii, analiştii de risc – cum să aplice evaluarea bazată pe cash-flow-uri: valoarea afacerilor e direct legată de rezultatul economic pe care îl generează activităţile şi activele lor în anumite condiţii de risc

Metode şi procedee de aplicat în evaluare

 

•  abordarea pe baza costului – cât ar costa, la data evaluării , să se înlocuiască sau să se reproducă obiectul evaluării

- deducerea deprecierii fizice, obsolescenţei funcţionale economice

Se aplică mai ales activelor (proprietăţilor imobiliare).

•  abordarea pe baza venitului (rezultatului) – identificarea rezultatului aferent unui activ care produce sau a unei afaceri= ceea ce un investitor prudent ar plăti în funcţie de rezultatul pe care obiectul evaluării îl generează

Se aplică atât activelor cât şi afacerilor.

•  abordarea pe baza comparaţiilor – se utilizează informaţiile pieţei privind proprietăţile (activele) de mărime, calitate şi aşezare similare , vândute recent

Se aplică în special proprietăţilor imobiliare dar şi altor active ale întreprinderii sau afacerii ca întreg.

Tipuri ale valorii

 

• cele care sunt utilizate în evaluarea afacerilor (care se presupune că îşi continuă exploatarea) şi
• sunt legate de piaţă, de condiţii normale de tranzacţionare ori
• se obţin pe baza unor informaţii nonpiaţă

sunt : valoarea de piaţă, valoarea de piaţă pentru utilizarea existentă, valoarea de utilitate şi costul de înlocuire net

Sunt definite în standardele de evaluare internaţionale şi europene, la care sunt aliniate şi standardele româneşti de evaluare.

Tags: ,

Category: Evaluari active

Comments are closed.