Valoarea de piata si metode

| 27 octombrie 2014

Definitia pietei = o categorie economică a producţiei de mărfuri, în care îşi găsesc expresie totalitatea actelor de vânzare-cumpărare. Este privită în unitate organică cu relaţiile pe care le generează şi în conexiune cu spaţiul în care se desfăşoară.

• Standarde aplicabile:
• standardul ANEVAR SEV 4.03 Valoarea de piata
• standardele europene EVS 4.05 Valoarea de utilizare alternativa şi EVS 7.01 Evaluarea pentru informari financiare

Standardul de evaluare SEV 4.03 Valoarea de piata

>conceptul este definit pentru a fi utilizat în evaluarea afacerilor sau a proprietăţilor cu orice destinaţie

>valoarea de piaţă este o reprezentare a valorii de schimb = suma care se poate obţine prin vânzarea unei proprietăţi pe o piaţă liberă, la data evaluării, în condiţiile îndeplinirii cuprinse în definiţia valorii de piaţă

Definitia pietei = o categorie economică a producţiei de mărfuri, în care îşi găsesc expresie totalitatea actelor de vânzare-cumpărare. Este privită în unitate organică cu relaţiile pe care le generează şi în conexiune cu spaţiul în care se desfăşoară.

• Standarde aplicabile:
• standardul ANEVAR SEV 4.03 Valoarea de piaţă
• standardele europene EVS 4.05 Valoarea de utilizare alternativă şi EVS 7.01 Evaluarea pentru informări financiare

Standardul de evaluare SEV 4.03 Valoarea de piata

• conceptul este definit pentru a fi utilizat în evaluarea afacerilor sau a proprietăţilor cu orice destinaţie
• valoarea de piaţă este o reprezentare a valorii de schimb = suma care se poate obţine prin vânzarea unei proprietăţi pe o piaţă liberă, la data evaluării, în condiţiile îndeplinirii cerinţelor cuprinse în definiţia valorii de piaţă

Definiţia valorii de piaţă : suma estimată pentru care o proprietate (activ) ar putea fi schimbată la data evaluării, între un cumpărător şi un vânzător hotărâţi, într-o tranzacţie echilibrată, după un marketing adecvat, în care fiecare parte acţionează în cunoştinţă de cauză, prudent şi fără constrângeri
• Metode utilizate pentru estimare – in concordanta cu natura proprietăţii evaluate şi a operaţiei care a reclamat evaluarea sa

Obs.
• pentru a fi calificate drept metode de stabilire a valorii de piaţă, acestea trebuie să se fundamenteze pe informaţii de piaţă
• în cazul în care nu se dispune de informaţii de piaţă sau acestea sunt combinate cu informaţii din afara pieţei – metoda nu mai e considerată o abordare adecvată pentru estimarea valorii de piaţă (metoda costurilor).

Metoda comparaţiei directe – aplicabilă mai ales activelor tangibile care sunt tranzacţionate în mod curent pe piaţă (locală, naţională sau internaţională) pentru un exemplar identic sau asemănător cu cel de evaluat, corectat cu factori de impact asupra valorii, reflectaţi prin diferenţele de tip, model, vechime şi condiţii de exploatare
• activul asemănător se determină prin metoda identificării, asimilării sau corelării

Category: Evaluari active

Comments are closed.